หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2560-2564   25 ธ.ค. 2560 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตลาดชุมชน ของดีตำบลป่ามะม่วง   20 พ.ย. 2560 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง   3 พ.ย. 2560 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์   31 ต.ค. 2560 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา   23 ต.ค. 2560 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี   11 ส.ค. 2560 514
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และร่วมแห่เทียนจำจพรรษาตำบลป่ามะม่วงประจำปี 2560   27 มิ.ย. 2560 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   19 พ.ค. 2560 3113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้   31 ม.ค. 2560 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลักษณะ โครงสร้าง และบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2560 179
   1      2     (3)     4