หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๖๙ วันทำการ ) จำนวนนม ยู.เอช.ที. ๒๖,๐๘๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มิ.ย. 2562 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่่องดนตรีไทย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2562 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2562 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2562 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพ ระยะ ๕,๐๐๐ กิโลเมตรแรก สำหรับรถบรรทุกหกล้อ ที่ใช้ในราชการ   4 มิ.ย. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด   29 พ.ค. 2562 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั้มน้ำดูดโคลน (Drivo) จำนวน ๑ เครื่อง   28 พ.ค. 2562 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๓ วัน   21 พ.ค. 2562 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ่์กอสร้าง จำนวน ๒ รายการ   14 พ.ค. 2562 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธืผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์ของ อบต.ป่ามะม่วง    30 เม.ย. 2562 47
  (1)     2      3      4