หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2557 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2560 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2560 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ไปราชการเบิกอะไรได้บ้าง..??.. [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
หลักธรรมาภิบาล [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
เศรษฐกิจพอเพียง [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การลา (พนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2