หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอัตรากำลังและบริหารอัตรากำลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการลา [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
   1     (2)