หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2563-2566) [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Part) [ 1 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)