หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ที่ 434/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ แนะนำบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 17 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 17 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)