หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือ คำอธิบาย และตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 24 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)) [ 11 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือศูนย์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10