หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ครั้งที่ 4/2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ครั้งที่ 4/2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 10 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10