หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น [ 24 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 17 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ [ 10 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 18 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) [ 23 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10