หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ข้อบัญญัติ
   
 
 

 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง (ศพอส.) หมู่ที่ ๓  บ้านหินโค้ว ตำบลป่ามะม่วง โดยเป็นอาคารสำนักงานแบบ แบบ ๒ ห้อง ขนาด ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๓.๕๐ ม. รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๑๖๒ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย  (ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการ/ป้ายเหล็กหลังดำเนินการแล้วเสร็จ) ตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.ป่ามะม่วง กำหนด  งบประมาณ 907,600.-  บาท (เก้าแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 17.46 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10