หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
 


 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามกำหนดระยะเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
โทร 055513001 ต่อ 117

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 08.41 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10