หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 
 
ตำบลป่ามะม่วง มีสภาพสังคมแบบชนบททั่วไป ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง และลำห้วยแม่ท้อ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และชาวบ้านในตำบลป่ามะม่วงนี้ อยู่ร่วมกันแบบญาติพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
     
ศาสนสถานในตำบลป่ามะม่วง มีดังนี้

วัดอัมพวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดส้มเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดโคกเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
         
การศึกษาในตำบล

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง

วิทยาเขตเทคนิคตาก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
   
การให้บริการด้านการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด

สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
   

มีป้อมตำรวจ 2 แห่ง โดยอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือ คือ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 2 บ้าน ป่ามะม่วง และตั้งอยู่เชิงสะพานตากสิน หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว

มีสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือเข้าตรวจในหมู่บ้าน

มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลป่ามะม่วง ตั้งอยู่บริเวณแขวงการทางตากที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านป่ามะม่วง

มีชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10