หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นายวันชัย ทุ่มสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
 
สำนักปลัด
 


นายพิษณุวัตร จงเกษกรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกฤษณา มั่นเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนุกูล นิลจันทร์
เจ้าพนักเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นางเสาวนีย์ กรวยทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวแสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายฉกรรจ์ เปียเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์


นายวรโชติ อุทัยดา
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10