หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


นายวันชัย ทุ่มสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0809925451
 
สำนักปลัด
 


นายสิทธิพันธ์ พูลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0640541164


นางสาวธนัญชกร ปันติ๊บ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0989644419


นายสิทธิพันธ์ พูลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0640541164


นายนุกูล นิลจันทร์
เจ้าพนักเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0815330315


นางเสาวนีย์ กรวยทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0873185270


นางสาวแสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0917742268


นางสาวสิตาภรณ์ ผาติกรรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 0817858739
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10