หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


นายวันชัย ทุ่มสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
โทร : 0809925451
 
สำนักปลัด
 


นางกฤษณา มั่นเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0989644419


นายนุกูล นิลจันทร์
เจ้าพนักเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 0815330315


นางเสาวนีย์ กรวยทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวแสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายฉกรรจ์ เปียเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์


นายวรโชติ อุทัยดา
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10