หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพานและท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

การวางและจัดทำผังเมือง
 


งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

งานนันทนาการ

การศึกษา

สาธารณสุข
 


สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

สนับสนุนความสงบภายในหมู่บ้าน
 


ส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะและรณรงค์ลดปริมาณขยะ
 


ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 


พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์
 


พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนารายได้
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10